Mandeladag

BVM het Nelson Mandela Dag op 18 Julie ondersteun. Verskeie aksies is deur die personeel onderneem om ’n verskil in die lewens van ons mense te maak. Daar is uitgereik na behoeftige persone – voedsel is verskaf, komberse en toiletware is uitgedeel, geboue opgeknap en skoonmaakaksies geloods. Die Burgemeester, Rdl. Antoinette Steyn en die Burgemeester van die KWDM Rdl. Neels de Bruyn het kranse by Madiba se standbeeld op Kerkplein gelê.

 

Op die groepfoto verskyn die Burgemeesters saam met Burgemeesterskomiteelede en personeel van BVM.

 
Veiligheidsfasiliteit vir Roodewal in Worcester / Safety office for Roodewal in Worcester
Die burgemeester van die Breedevallei Munisipaliteit (BVM), raadslid Antoinette Steyn, het onlangs 'n skeepshouer wat sal dien as veiligheidskantoor, aan die gemeenskap van Roodewal oorhandig. Die projek sal deur die BVM, in samewerking met die Worcester Besigheidsforum en plaaslike polisie hanteer word. Die houer sal gebruik word deur die polisie, buurtwagte en wykskomitees in die gebied.
The Mayor of the Breede Valley Municipality (BVM), councillor Antoinette Steyn recently handed over a container that will serve as a safety office, to the community of Roodewal in Worcester.
The project will be run by the BVM in partnership with the Worcester Business forum and local police. It will be utilized by the police, neighbourhood watches and ward committees in the area.
Op die foto van links na regs is die burgemeester, raadslid Antoinette Steyn en kolonel Willis Smith, stasiebevelvoerder van die Polisie in Worcester. / On the photo from left to right appears the Mayor, Councillor. Antoinette Steyn and Col. Willis Smith, Station Commander of the Police in Worcester.”
 

BREEDEVALLEY MUNICIPALITY

(WORCESTER-DE DOORNS-TOUWSRIVIER-RAWSONVILLE)

NOTICE

RESOLUTION LEVYING PROPERTY RATES FOR THE FINANCIAL YEAR 1 JULY 2014 TO 30 JUNE 2015

Notice is hereby given in terms of section 14(1) and (2) of the Local Government: Municipal Property Rates Act, 2004; that the Council resolution number: C19/2014, to levy the rates on property reflected in the schedule below with effect from 1 July 2014.Category of property

Cent amount in the Rand determined

 

for the relevant property category

Residential property

0.008038

Business and commercial property

0.016076

Industrial property

0.016076

Agricultural property: Bona-fide Agri

0.001952

Agricultural property: Res.& Comm.

0.006430

Public service infrastructure property

0.008038

Public benefit organisation property

0.008038

Other

0.008038

Full details of the Council resolution and rebates, reductions and exclusions specific to each category of owners of properties or owners of a specific category of properties as determined through criteria in the municipality’s rates policy are available for inspection on the municipality’s offices, website (www.bvm.gov.za) and all public libraries.

MR.G.MATTHYSE

MUNICIPALE MANAGER

 
Council Meetings advert

NOTICE IS HEREBY GIVEN that COUNCIL MEETINGS of the Breede Valley Municipality

will be held at 10:00 on dates and venues as stated underneath.

Members of the media and the public wishing to attend the meetings must please contact the

Communication section at 023 348 2807/6 during office hours to book one of the 16 seats available

to the public on a first come first served basis. Read more

Please take note that the Council meeting as mentioned in attached document (above) is transferred to the next Council meeting of 25 August 2014.

 

Breede Valley Municipality is committed  to and embraces the Batho Pele principles and subscribes to the following values:

Click here to view the booklet
Read more...
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

This Website is best viewed with a screen resolution of 1280 x 1024 and FIREFOX, to download Mozilla Firefox go to
http://www.mozilla.com