Herseël van strate / Resurfacing of streets

Details

 
Onderbreking van elektrisiteit / Interruption of power supply

BVM se Elektrisiteitsdepartement is besig met 'n onderhoudsprogram aan die elektrisiteitsnetwerk wat beteken toevoer word in verskeie areas onderbreek. Sien hieronder die besonderhede:

BVM's Electricity Department is busy with a program to maintain the electricity network meaning supply to various areas will be interrupted. See beneath details regarding this:

KRAG AF - Sweetpeastraat  24_25 Junie 2019 (Kaart / Map)

KRAG AF - Porterstraat: 25 Junie 2019

KRAG AF - Olyflaan, Eikelaan en Wilgerlaan 26_28 Junie 2019 (Kaart / Map)

 
Herseël van Leipoldtlaan / Resurfacing of Leipoldt Avenue

Detail

 
TRANSHEX NAMING OF STREETS

TRANSHEX NAMING OF STREETS

CLOSING DATE 28/6/2019

 
Disruption of traffic in Breede Valley area

Notice of disruption as from 20 May 2019

 
PREPAID ELECTRICITY VENDOR LIST

Complete vendor list

 
Amendment of Spatial Development Framework (Draft)

Detail

 
Stand van BVM damme & waterbesparingsmaatreëls / Levels of BVM dams & water savings measures

Soos op 10 Junie 2019 / As at 10 June 2019

Vanaf 15 Junie geld vlak 1 waterbesparings vir alle dorpe in BVM. / From 15 June, level 1 water savings measures are applicable to all towns of BVM.

 
BVM Bankbesonderhede / Banking details

Details/Besonderhede

 
Uploading your own water & electricity readings?

Important info / Belangrike inligting

 
Contact numbers
BVM Connect 2018
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

This Website is best viewed with a screen resolution of 1280 x 1024 and FIREFOX, to download Mozilla Firefox go to
http://www.mozilla.com