Phelophepa 2017

 
Uploading your own water & electricity readings?

To all clients uploading their water & electricity readings, please take note of the following:

Email address: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Information needed:
Name
Account number
Readings: Water/Electricity
Date read

Thanking you in advance.

 
Sale of a vehicle

The Breede Valley Municipality invites bids (offers) from interested persons for the sale of a vehicle on a voetstoots” basis. Details of the vehicle:
BMW 3 Series, 2003 Model  
Condition: Good
Mileage: 200,000 (approximately)

Closing date: 30 June 2017, 11:00

Read full bid notice here.

 
Stettynskloofdam

 
SPESIALE RAADSVERGADERING 20 Julie 2017

KENNIS GESKIED HIERMEE dat ‘n SPESIALE RAADSVERGADERING

van die Breede Vallei Munisipaliteit

gehou sal word op

DONDERDAG, 20 JULIE 2017 om 10:00

in die

RAADSAAL, KWDM, TRAPPESTRAAT 51, WORCESTER

Lede van die media en die publiek wat graag die vergadering wil bywoon moet asseblief Mnr. J.R. Botha (Skakelbeampte) by 023 348 2807 gedurende kantoorure kontak om een van die 16 (sestien) sitplekke wat vir die publiek beskikbaar is te bespreek. Let wel dat eerste besprekings voorkeur geniet. Die lys sal om 16:30 op die werksdag voor die vergadering sluit en dan die oggend van die vergadering aan Sekuriteitbeamptes gegee word. Alleenlik persone wie se name op die lys verskyn sal toegelaat word om die vergadering by te woon en hulle moet ’n sitplek inneem minstens vyf minute voor die geskeduleerde tyd van die vergadering. Niemand sal tot die vergadering toegelaat word wanneer dit reeds begin het nie. Indien ’n lid van die publiek die vergaderplek gedurende die duur van die vergadering verlaat sal hy/sy nie weer tot die vergadering toegelaat word nie.

Xhosa & English

 
Notice: Approved Budget 2017-2018 and Approved IDP 2017-2022 and Adjustment Budget 29 May 2017

Notice: Approved Budget 2017-2018 and Approved IDP 2017-2022

To view the relevant document - Click here

Notice: Adjustment Budget 29 May 2017

To view the relevant document - Click here


 
Voorvalle van geweld in Avianpark en Riverview: Persverklaring uitgereik deur die Uitvoerende Burgemeester van die Breedevallei Munisipaliteit

Die voorvalle van geweld in Riverview en Avianpark word opreg betreur. My innige simpatie met die slagoffers en hul families asook al die inwoners in die geaffekteerde areas wat aan die geweld en ongerief wat dit tot gevolg het, blootgestel word.

Die feit dat inwoners se reg op veiligheid en vryheid van beweging deur die geweld ingeperk word, is totaal onaanvaarbaar en dit word deur hierdie Administrasie ten sterkste veroordeel.

Ek het reeds kontak gemaak met die plaaslike SAPD-Klusterbevelvoerder asook die Wes-Kaapse Minister van Gemeenskapsveiligheid, Dan Plato. Minister Plato het onderneem om binne die volgende weke persoonlik na Worcester te kom om die situasie te takseer en hulp te verleen met bekamping van die geweld.

Ek doen hiermee ’n beroep op kalmte en vra dat almal hul volle samewerking aan die polisie, brandweer en al die ander ondersteuningsdienste sal gee om die aangeleentheid so spoedig moontlik te skik.

U word almal in ons gebede opgedra.

Antoinette Steyn
Uitvoerende Burgemeester
15 Maart 2017
 
Fase 3B Waterbeperkings

Vol 13 - Maart 2017 - Waterbeperkings - halfblad s&w

 
ESTABLISHMENT OF WARD COMMITTEES

ESTABLISHMENT OF WARD COMMITTEES

 
Contact numbers

Fire and Emergency: 023 342 2430

Fraud and Corruption: 080 348 2600

Blow the whistle

New three-digit  107 (One Zero Seven) Emergency Number - CURRENTLY ONLY FROM A TELKOM LANDLINE
 

Breede Valley Municipality is committed  to and embraces the Batho Pele principles and subscribes to the following values:

Click here to view the booklet
Read more...
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

This Website is best viewed with a screen resolution of 1280 x 1024 and FIREFOX, to download Mozilla Firefox go to
http://www.mozilla.com