POWER INTERRUPTION FIELD STREET FROM 9H00 - 19H00

POWER INTERRUPTION FIELD STREET FROM 9H00 - 19H00

FIELD STREET MAP

 
POWER INTERRUPTION RUSSEL STREET FROM 9H00 - 19H00

POWER INTERRUPTION RUSSEL STREET FROM 9H00 - 19H00

RUSSEL STREET MAP

 
POWER INTERRUPTION CARNATION STREET FROM 9H00 - 19H00

POWER INTERRUPTION CARNATION STREET FROM 9H00 - 19H00

CARNATION STREET MAP

 
KRAG AF - Yssel Street, Fortuin Street, Buitekant Street, Crotz Street 15 Oktober 2019

Notice

Map

 
Grant-in-Aid / Finansiële Hulptoelae 2019-2020

Advertensie / Advertisement

Aansoekvorm / Application Form

 

Sluitingsdatum / Closing date: 8 November 2019 @ 11:00

 
Burgemeesters Beurse / Mayoral Bursaries

Ad

Conditions

Application form

Closing date: 31 October 2019

 
WATERLOO BIBLIOTEEK/LIBRARY, WORCESTER

WORCESTER BIBLIOTEEK WEER OOP

Die Worcester Biblioteek sal vanaf Woensdag, 25 September 2019 weer vir die publiek oop wees. Op weeksdae is die biblioteek oop tussen 9:30 en 18:00 en op Saterdae van 9:00 tot 12:30. Die kwartaalikse boetevrye tydperk by alle biblioteke in die Breedevallei Munisipaliteit sal wees vanaf Woensdag, 25 September tot Saterdag, 12 Oktober 2019.

WORCESTER LIBRARY OPENING AGAIN

The Worcester Library will be open to the public from Wednesday, 25 September 2019. During the week the open hours will be from 9:30 to 18:00 and on Saturdays from 9:00 to 12:30. The quarterly Fine Free Period at all libraries in the Breede Valley Municipality will be from Wednesday, 25 September to Saturday, 12 October 2019.

 
Herseël van strate / Resurfacing of streets

Details

 
PREPAID ELECTRICITY VENDOR LIST

Complete vendor list

 
Amendment of Spatial Development Framework (Draft)

Detail

 
Stand van BVM damme & waterbesparingsmaatreëls / Levels of BVM dams & water savings measures

Soos op 6 Augustus 2019 / As at 6 August 2019

Vanaf 15 Junie geld vlak 1 waterbesparings vir alle dorpe in BVM. / From 15 June, level 1 water savings measures are applicable to all towns of BVM.

 
BVM Bankbesonderhede / Banking details

Details/Besonderhede

 
Uploading your own water & electricity readings?

Important info / Belangrike inligting

 
More Articles...
«StartPrev12NextEnd»

Page 1 of 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

This Website is best viewed with a screen resolution of 1280 x 1024 and FIREFOX, to download Mozilla Firefox go to
http://www.mozilla.com