New Load Shedding Schedule form 1 February 2015

Please take note of the new load shedding schedules which will be implemented on 1 February 2015.

We request you to please read through the necessary notes in order to familiarise yourself with the operation and application thereof.

INTERPRETING THE NEW ESKOM WESTERN CAPE LOAD SHEDDING SCHEDULES:

  1. Identify your area block number using the alphabetical list of the Eskom supply areas;
  2. Identify the load shedding stage that has been declared;
  3. Look at the day of the month for the relevant stage declared;
  4. Find your block number in the time slot that you will be shed in;

Please find attached the new Eskom Western Cape load shedding schedules.  Also find attached for your perusal the City of Cape Town’s new load shedding schedule. The Eskom Western Cape schedules will be available on the Eskom website link for load shedding schedules: http://loadshedding.eskom.co.za

We would like to encourage all Guardians to share this information with friends and family and be prepared when load shedding is implemented.

Contact your CAD Practitioner should you require more information.

Issued by: Provincial Corporate Affairs Division

De Doorns, Touwsriver & Rawsonville Load shedding schedule from 1 February 2015

Worcester Load shedding schedule from 1 February 2015

 
Final Draft Integrated Urban Development Framework

DCoG is sharing this document with provinces requesting that they place it on their departmental / municipal website for ease of access by the public for comments and input in provinces. To view the mentioned document - Click here

 
Matriek vreugde

Matriek vreugde

Welgedaan klas van 2014. Die lang wagtyd is verby en nou kan julle tevrede en rustig oor die toekoms besin. Baie geluk aan die presteerders en sterkte aan diegene wat dit nie gemaak het nie. Hou moed en werk hard, 2015 is julle jaar. Die lewe is ’n reis en daar is genoeg tyd vir almal om hul merk te maak.

Die Breedevallei is trots op sy jong mense. Julle is vir ons belangrik en net die beste word julle vir die toekoms toegewens.

Rdl. Antoinette Steyn

Uitvoerende Burgemeester:

Breedevallei Munisipaliteit

 

Ukugcobela abe Matriki

Nenze kakuhle nina be klasi ka 2014. Halala kwabaphumeleleyo, kwabo bangaphumelelanga ndithi ninyamezela nisebenze nangakumbi unyaka ka 2015 ngowenu. Ubomi lugqatso kwaye ithuba lanele ukuze wonke ubani azibonakalise.

iBreede Valley iyazingca ngolutsha lwayo. Nibalulekile kuthi kwaye sininqwenelela konke okuhle kwikamva lenu.

uCeba Antoinette Steyn

uSodolophu oGunyazisiweyo

 
VOORSPOEDIGE 2015

VOORSPOEDIGE 2015

2015 het aangebreek. Wat die jaar gaan inhou, weet niemand nie. Deur God se genade is nog ’n jaar aan ons geskenk en moet ons die beste daarvan maak. 2014 was goed vir die Breedevallei met verskeie hoogtepunte. Dankie aan almal wie die Breedevallei op die hart dra, wie se gebede en werke bydra het om ons vorentoe te vat.  Ek glo 2015 gaan nog beter wees.

’n Voorspoedige 2015 word alle inwoners van die Breedevallei toegewens. Mag u vreugde, goeie gesondheid en vrede ervaar.

Antoinette Steyn

Uitvoerende Burgemeester:

Breedevallei Munisipaliteit

 

U2015 OZELE AMATHAMSANQA

Ufikile u2015. Akho mntu waziyo ukuba lo nyaka usiphathele ntoni. Ngemfefe zika Thixo siwufumene lo nyaka kwaye kufuneka siwusebenzise kanga ngoko. u2014 ibungunyaka omhle apha eBreede Valley, sibenempumelelo eziliqela. Umbulelo ongazenzisiyo kuye wonke ubani obenegalelo elinentsingiselo kwi Breede Valley nelibengunobangela wokuba siqhubele phambili. Ndinethemba ukuba u2015 uzakuba ngcono.

Bahlali base Breede Valley ndininqwenelela u2015 ozele amathamsanqa. Nanga ningonwaba kwaye nibesempilweni.

Antoinette Steyn

uSodolophu oGunyazisiweyo

uMasipala wase Breede Valley

 
Breedevallei Munisipaliteit verwerf weer ’n skoon oudit

Die Ouditeur-Genraal van Suid Afrika het na drie aaneenlopende maande van intensiewe oudit bevestig dat BVM vir die 2013/14 finansiële jaar ’n skoon oudit verwerf het. Dit is die tweede agtereenvolgende jaar dat die eer vir die Breedevallei Munisipaliteit te beurt val. Die Munisipaliteit het ook in die 2012/13 finansiële jaar ’n skoon oudit verslag gekry. Saam met die skoon oudit  het die Munisipaliteit ’n buitengewone fokus op die verbetering van dienslewering geplaas. Die skoon oudit getuig van ’n effektiewe administrasie en is bevorderlik vir beleggersvertroue wat weer werkskepping sal bevorder.

Die Uitvoerende Burgemeester rdl. Antoinette Steyn het dit as ’n groot eer bestempel en gesê die skoon oudit is bevestiging dat die belastingbetaler se geld reg aangewend word.

 
New Three-digit 107 (One Zero Seven) Emergency Number - From a Telkom landline

I am pleased to announce that we have managed to secure the three-digit  107 (One Zero Seven) Emergency Number for activation in the Breede Valley Municipal area.

WHAT IS ONE ZERO SEVEN (107)?

  • The 107 Emergency Number is an ICASA registered National Emergency Number for FIRE & RESCUE SERVICES
  • 107 is currently in use only at two municipalities; i.e. City of Cape Town (metro) and West Rand (district).This makes BVM the first local municipality to  have this number enabled as a primary emergency services number.
Read more...
 

Breede Valley Municipality is committed  to and embraces the Batho Pele principles and subscribes to the following values:

Click here to view the booklet
Read more...
 
ESKOM UPDATE - LOAD SHEDDING STAGE 2 IMPLEMENTED, 27 JANUARY 2015

Load shedding Stage 2 implemented from 11h30 to 22h00 to stabilise the system.

We appeal to all customers to conserve electricity - please switch off all non-essential equipment.

Eskom Management

Load Shedding Matrix

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

This Website is best viewed with a screen resolution of 1280 x 1024 and FIREFOX, to download Mozilla Firefox go to
http://www.mozilla.com