2014/2015 Financial Year Adjustment Budget 11 December 2014 - Additional Grant Funding

To view the applicable documentation - Click here

 
Breedevallei Munisipaliteit verwerf weer ’n skoon oudit

Die Ouditeur-Genraal van Suid Afrika het na drie aaneenlopende maande van intensiewe oudit bevestig dat BVM vir die 2013/14 finansiële jaar ’n skoon oudit verwerf het. Dit is die tweede agtereenvolgende jaar dat die eer vir die Breedevallei Munisipaliteit te beurt val. Die Munisipaliteit het ook in die 2012/13 finansiële jaar ’n skoon oudit verslag gekry. Saam met die skoon oudit  het die Munisipaliteit ’n buitengewone fokus op die verbetering van dienslewering geplaas. Die skoon oudit getuig van ’n effektiewe administrasie en is bevorderlik vir beleggersvertroue wat weer werkskepping sal bevorder.

Die Uitvoerende Burgemeester rdl. Antoinette Steyn het dit as ’n groot eer bestempel en gesê die skoon oudit is bevestiging dat die belastingbetaler se geld reg aangewend word.

 
New Three-digit 107 (One Zero Seven) Emergency Number - From a Telkom landline

I am pleased to announce that we have managed to secure the three-digit  107 (One Zero Seven) Emergency Number for activation in the Breede Valley Municipal area.

WHAT IS ONE ZERO SEVEN (107)?

  • The 107 Emergency Number is an ICASA registered National Emergency Number for FIRE & RESCUE SERVICES
  • 107 is currently in use only at two municipalities; i.e. City of Cape Town (metro) and West Rand (district).This makes BVM the first local municipality to  have this number enabled as a primary emergency services number.
Read more...
 

Breede Valley Municipality is committed  to and embraces the Batho Pele principles and subscribes to the following values:

Click here to view the booklet
Read more...
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

This Website is best viewed with a screen resolution of 1280 x 1024 and FIREFOX, to download Mozilla Firefox go to
http://www.mozilla.com